KAINUUN AHA-ASIANTUNTIJAT OY

Olemme puolueeton uudisrakennus- ja peruskorjauskohteiden kartoittaja yli kymmenen vuoden tutkimuskokemuksella.

Puolueeton tutkimustyö

Ajantasaista osaamista

Selkeä raportti

PALVELUMME


Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Lainsäädäntö velvoittaa rakennuttajaa teetättämään ennen peruskorjausta, remonttia tai rakennuksen kokonaispurkua rakennuksen ja teknisten laitteiden asbestikartoituksen. Palvelemme rakennuttajia tekemällä lainsäädännön tarkoittamia asbestikartoituksia joko suunnitellun työn laajuudessa tai koko rakennuksen kattavasti.

 • Lue lisää

  Asbestikartoituksen yhteydessä selvitämme myös muut rakenteiden haitta-aineet, joilla on merkitystä purkutyössä tai jätteenkäsittelyssä. Laadimme kartoitustyöstä selkeän raportin, joka palvelee rakennuttajaa sekä rakennushankkeen kilpailuttamisessa ja ohjaamisessa että rakennuksen jatkokäytössä.


  Toimimme lisäksi rakennuttajan tukena peruskorjauksen eri vaiheissa liittyen purkutyön valvontaan sekä puhtauden- ja kosteuden hallintaan.

Rakennusten kuntotutkimukset

Teemme rakennusten kuntoon ja sisäilmastoon liittyvät tutkimukset Ympäristöoppaan 2016 mukaisesti.
Yrityksen tutkimusvastaava on sertifioitu rakennusterveysasiantuntija eli täyttää asumisterveysasetuksen 245/2015 määrittelemän ulkopuolisen asiantuntijan pätevyyden.

 • Lue lisää

  Rakennusten kuntotutkimuksessa määritellemme piirustusten ja kohdekäynnin perusteella rakennuksen kosteus- ja homevaurioitumiselle herkät riskirakenteet, selvitämme niiden kosteusteknistä tilannetta kosteusmittauksin sekä olevien rakenneosien kuntoa mikrobinäytteenotolla. Rakennuksen kuntotutkimuksen osana mittaamme rakennuksen lämpö-, kosteus- ja painesuhteita joko tallentavalla seurannalla tai tutkimushetkellisesti. Lisäksi tarkastelemme rakennevuotokohtia ja niiden laajuutta. Kuntotutkimuksesta laaditaan raportti, missä tutkimustuloksiin pohjautuen annetaan asiantuntijanäkemys rakennuksen rakenteiden kunnosta ja mahdolliset korjausehdotukset.


  Rakennuksen kuntotutkimuksen yhteydessä voidaan tutkia sisäilmastoon liittyviä riskitekijöitä. Sisäilmaston altisteista yleisimpiä ovat teolliset mineraalikuidut (MMMF), haihtuvat kemialliset yhdisteet (VOC) ja aldehydit (formaldehydi).

  Tutkimuksissa arvioidaan lisäksi rakennusta palvelevien teknisten laitteiden kuntoa sekä kokemukseen ja koulutukseen pohjautuen lisäksi aistinvaraisesti rakennuksen tilaa.

Rakentamispalvelut

Tarjoamme uudisrakennuksiin ja saneerauskohteisiin betonirakenteiden pinnoitettavuusmittauksia sekä rakennuttajille ja rakentajille rakennustyömaiden puhtausluokituksiin liittyviä tarkastuksia. Me voimme olla myös ohjaamassa työmään pölyn- ja kosteuden hallintaa sekä niiden seurantaa.

 • Lue lisää

  Kosteusmittaukset
  Tarjoamme uudisrakennuksille ja saneerauskohteisiin betonirakenteiden pinnoitettavuusmittauksia tehokkaasti ja nopealla aikajänteellä. Saat tutkimusraportin käyttöösi seuraavana päivänä mittatulosten lukemisesta. Teemme pinnoitettavuusmittauksia sekä porareikä- että näytepalamittauksina, asiakkaan tarpeen mukaan. Käytettävissämme on myös lämpökamera, mikäli porareikien paikantamiseen tarvitaan apukeinona lattialämmitetyissä tiloissa.
   
  Puhtausluokitus
  Tarjoamme rakennuttajille ja rakentajille rakennustyömaiden puhtausluokitukseen liittyviä tarkastuksia sekä työmaa-aikaisesti että sen käyttöönotto- ja luovutusvaiheissa. Meiltä saat asiantuntija-apua niin P1-rakentamisen suunnittelussa, että sen valvonnassa työsuoritteiden aikana.


  Kosteuden- ja pölynhallinta
  Olit sitten rakennuttaja tai rakentaja, voimme olla kanssasi ohjaamassa työmaan pölyn- ja kosteudenhallintaa sekä niiden seurantaa niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessa. Pitkäaikainen työmaakokemuksemme yhdistettynä ajankohtaiseen tietoon pölyn- ja kosteudenhallista voi auttaa työmaata toimimaan selkeämmin, tehokkaammin ja pääsemään helpommin nykyvaatimusten mukaiseen lopputulokseen. Miten työmaan aikana asiat hoidetaan, vaikuttaa paljon syntyvään lopputulokseen.
   

Betonirakenteiden tutkimukset

Selvitämme betonirakenteiden kuntotutkimuksella niiden kunto käyttöä tai peruskorjausta varten. Teemme betoni- ja tiilirakenteiden hyötykäyttökelpoisuutta purkua varten ja purkutyöstä syntyneen murskeen laadunvalvontaa.
  

 • Lue lisää

  Betonirakenteiden kuntotutkimus
  Betonirakenteiden kuntotutkimuksella selvitämme betonirakenteiden kuntoa niiden käyttöä tai peruskorjausta varten. Betonirakenteiden kuntotutkimuksessa arvioimme rakenteita aistinvaraisesti, poralieriönäytteillä ja raudoituspaksuusmittaukilla. Poralieriönäytteistä teetetään laboratorioanalyysejä, joiden perusteella betonirakenteiden todellista kuntoa voidaan arvioida. Tutkimustyöstä toimitamme tilaajalle selkeän raportin, missä tutkimustulosten yhteenvedon perusteella annamme tilaajalle suuntalinjat betonirakenteiden käytettävyydelle ja vaadittavien korjaustöiden laajuudelle.


  Kivirakenteiden hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuus
  Rakennuksen asbesti- ja haitta-ainekartoituksen yhteydessä tai erillistyönä voimme kerätä rakennuksesta betoni- ja tiilinäytteitä kiviaineisrakenteiden hyötykäytettävyyden tai kaatopaikkakelpoisuuden arviointia varten. Tutkimustyössä keräämme rakennuksen eri osista yleensä lieriöporauksina kiviainesmateriaaleja niistä laboratoriossa tehtävää liukoisuustutkimusta varten. Tarvittava näytemäärä määräytyy rakennuksen massan ja rakennetyyppien perusteella.


  Kiviaineisten lajittelu- ja rakeisuustutkimukset
  Teemme rakennusten purkutyöstä muodostuneiden betoni- ja tiilimurskeiden laadunvalvontaa murskeesta kerättävin kiviaineisnäyttein, mistä laboratorioanalyyseihin perustuen toimitamme tilaajalle raportin betoni- ja tiilimurskeen laadusta verrattuna Valtionneuvoston asetukseen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa.

Teemakoulutukset

Voimme räätälöidä työyhteisösi tarpeiden mukaisia teemakoulutuksia joko muutaman tunnin kestävinä tietoiskuina tai syvemmälle aiheeseen menevinä päiväkoulutuksina.
Koulutamme yhteistyössä toisten alan toimijoiden kanssa asbestipurkutyöntekijöitä näyttötutkintona.

 • Lue lisää

  Teemakoulutusten aihepiirit käsittelevät yleensä asbestia ja muita rakennusmateriaalien haitta-aineita, rakennuttajan ja rakentajan velvollisuuksia näiden suhteen tai mitä työmaalla työtä tekevien tulisi saneeraustöissä huomioida erityisesti saneeraustyömailla.


  Koulutamme myös yhteistyössä 4U Koulutuspalvelut Maliset ja AEL:n kanssa asbestipurkutyöntekijöitä rakennusalan näyttötutkintona.


  Ota yhteyttä vapaasti ja kerro, millaisia tarpeita työyhteisölläsi olisi, niin rakennetaan teidän tarpeisiin sopiva koulutuspaketti!

Ajantasainen tekninen tietämys ja tarkkuus ovat vahvuuksiamme.

TIIMI


Olemme puolueeton uudisrakennus- ja peruskorjauskohteiden kartoittaja yli kymmenen vuoden kokemuksella Kainuun sekä Oulun ja muun Pohjois-Pohjanmaan alueella. Palvelemme rakennuttajia sekä kiinteistöjen kunnosta, huollosta tai myynnistä vastaavia tahoja. Palvelumme ovat puolueettomia ja työt toteutetaan aina viimeisimpään tekniseen tietoon tukeutuen. Tiimimme tarjoaa myös koulutus- ja konsultointipalveluja. Tutkimustyömme on puolueetonta. Raporttimme ovat selkeitä ja antavat yhteenvedon tilanteesta sekä toimenpidesuositukset.

Sanna<br>Lindeman<br>
Sanna
Lindeman

sanna(at)ahakartoitus.fi
045 690 0400

Hanna Tertsunen-Troisgros
Hanna Tertsunen-Troisgros

hanna(at)ahakartoitus.fi
044 048 9339

*Sertifioitu RTA voi toimia ulkopuolisen asiantuntijana ratkomassa rakennusten kosteus- ja homevaurioihin tai sisäilmasto-ongelmiin liittyviä kysymyksiä. RTA on koulutuksensa puolesta monialainen rakennusten kuntoon ja sisäilmastoon liittyvien tekijöiden asiantuntija.

Koulutustaustamme

Sertifioitu rakennusterveysasiantuntija *

Rakennusinsinööri (AMK)

P1-puhtausluokka -koulutus rakennus- ja ilmanvaihto-työssä

Sertifioitu asbesti- ja haitta-aineasiantuntija

Sertifioitu rakenteiden kosteudenmittaaja

Asbestipurkutyön ammattitutkinto

OTA YHTEYTTÄ


TYKKÄÄ JA SEURAA

  

KUMPPANIT

YHTEYSTIEDOT

© 2018 Kainuun AHA-asiantuntijat Oy. Kaikki oikeudet pidetään. Web design ARR Designs